Pianka ESD — pianka antystatyczna

Pianka ESD zapobiega przenoszeniu ładunku elektrostatycznego pomiędzy dwoma urządzeniami elektronicznymi. Służą jako materiał ochronny w przemyśle elektronicznym. Jej głównym zadaniem jest ochrona urządzeń elektronicznych ESDS.  Pianki ESD zaliczamy do grupy specjalistycznych materiałów, które cechuje obniżony poziom rezystancji. To pozwala uniknąć kumulacji ładunków elektrycznych, inaczej mówiąc, nie elektryzują się. Są przeznaczone do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi, które są odpowiedzialne za uszkodzenia części i podzespołów elektronicznych. Jak większość materiałów można je przetwarzać na różne sposoby. Rozwarstwiać na dowolną grubość, wycinać, frezować i łączyć ze sobą lub innymi materiałami jak tekstylia czy tworzywa. Wyładowania elektrostatyczne (ESD) to problem, który jest często bagatelizowany w różnych przedsiębiorstwach, pianka przewodząca minimalizuje to ryzyko.

 

Zastosowanie pianki ESD

Pianki ESD ze względu na swoje właściwości można stosować w pakowaniu i transporcie sprzętu wrażliwego na wyładowania elektrostatyczne. Wyróżniamy  pianki PU rozpraszające, pianki rozpraszające niesieciowane, dostępne zarówno w wersji przewodzącej, jak i rozpraszającej pianki w wersji twardej, a także zwykłe pianki techniczne.

Opakowania ESD składają się z warstwy zewnętrznej, która ma właściwości rozpraszające i warstwy wewnętrznej, czyli pianki przewodzącej, która chroni przed elektrycznością statyczną (EPA).

Ryzyko wyładowań ESD

Podczas wyładowań elektrostatycznych sprzęt, który jest nieodpowiednio zabezpieczony, może spowodować uszkodzenie wrażliwych urządzeń elektronicznych. Do awarii najczęściej dochodzi w stykach, złączach półprzewodnikowych i warstwach izolacyjnych. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zabezpieczenie. 

Dzięki zastosowaniu pianek ESD będziemy mieli pewność, że nasze elementy nie zostaną uszkodzone nawet wtedy, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie opakowania będą występować pola i wyładowania elektrostatyczne.

Jak zabezpieczyć się przed ESD?

Najlepszym, a zarazem najprostszym sposobem ochrony przed ESD podczas transportu jest zastosowanie odpowiednich opakowań. Pianka antystatyczna ma załagodzić skutki gromadzenia się ładunków elektrostatycznych i zabezpieczyć wrażliwe elementy.

przekładka z pianki ESD